17. 06. 2016.

E-savjetovanja o novom Nacionalnom planu za suzbijanje diskriminacije (2016.2021.) i pripadajućem Akcijskom planu za provedbu Nacionalnog plana (2016.-2018.)

E-savjetovanja o novom Nacionalnom planu za suzbijanje diskriminacije (2016.2021.) i pripadajućem Akcijskom planu za provedbu Nacionalnog plana (2016.-2018.)

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina je 17. lipnja 2016. godine u javno savjetovanje poslao prijedlog novog Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za period od 2016. do 2021. godine i pripadajućeg Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za suzbijanje diskriminacije za period od 2016. do 2018. godine.

 

Rok za dostavu očitovanja je 1. srpnja 2017. godine.

 

Poveznice: