15. 12. 2016.

Preliminarni izvještaj terenskog istraživanja o uzrocima ksenofobije, rasizma i diskriminacije na etničkoj osnovi u općoj populaciji

Preliminarni izvještaj terenskog istraživanja o uzrocima ksenofobije, rasizma i diskriminacije na etničkoj osnovi u općoj populaciji

U periodu od veljače do listopada 2016. godine provedeno je terensko istraživanje (ukupno 120 intervjua i tri fokus grupe) s četiri skupine aktera: općom populacijom, pripadnicima nacionalnih manjina, izbjeglicama i tražiteljima azila te dionicima sustava. Fokus istraživanja bile su društvene percepcije odnosa prema “drugome” i “drugačijem” – nacionalnim manjinama, te različitim skupinama useljenika (izbjeglicama i drugim migrantima). Istraživački tim bio zainteresiran za dva ključna pitanja: kako se konstruiraju društvene percepcije “drugoga i drugačijega” (koji su dominantni stavovi opće populacije i kako to definira položaj ovih skupina u društvu) i kako to možemo objasniti (izvori i uzroci diskriminacije i ksenofobije).

Navedeni rezultati važni su za razmatranje izvora društvenih stavova te stvaranja preporuka za njihovo rješavanje.

Preliminarni izvještaj nalazi se na sljedećoj poveznici. Kompletni istraživački izvještaj bit će objavljen i predstavljen u proljeće 2017. godine.

Istraživanje je proveo istraživački tim Centra za istraživanje etničnosti, državljanstva i migracija – CEDIM (Vedrana Baričević, Nebojša Blanuša i Viktor Koska) pri Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, a dio je zajedničkih aktivnosti na projektu Racism and xenophobia: for refugee and ethnic equality (RAX FREE) koji je financiran sredstvima Europske unije.

EU

grb_hr_uzuvrh