15. 12. 2016.

Što je interkulturno obrazovanje? Priručnik za nastavnike i druge znatiželjnike

Što je interkulturno obrazovanje? Priručnik za nastavnike i druge znatiželjnike

Centar za mirovne studije predstavlja priručnik „Što je interkulturno obrazovanje?“ autorica Barbare Kušević i Marije Bartulović, docentica na Odsjeku za pedagogiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu koji će biti objavljen i promoviran na proljeće 2017. godine.
Iz recenzija:

Usprkos pozitivnim pravnim odredbama kojima se otvorila mogućnost promicanja dijaloškoga i inkluzivnoga učenja za kulturnu različitost, teorija, politika i praksa odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj do danas se nisu uspjele odmaknuti od diskursa tzv. “monokulturnoga interkulturalizma”. Fetišizacija hegemonoga, ekskluzivnoga i segregacijskoga modela razvoja hrvatskoga društva i kulture izokrenula je smisao interkulturnoga obrazovanja i svela ga na retorički ukras odgojno-obrazovnih pseudopromjena u sklopu kojih je, logično, postupno posve marginaliziran razvojni potencijal autonomije i kritičke (samo)refleksije dionika odgoja i obrazovanja. Ovim se priručnikom razotkrivaju ti nedostaci i zacrtava put kojim ih je moguće ukloniti. U središtu tih nastojanja je refleksivni nastavnik koji kroz kritičko (samo)propitivanje rekonceptualizira svoju ulogu u kulturno složenome društvu, interkulturno obrazovanje stavlja u funkciju izgradnje inkluzivnoga i pravednoga društva i učenicima pomaže da različitost prihvate kao razvojni društveni resurs te da steknu intelektualne i procesualne alatke kojima se taj resurs stavlja u službu zajedničke dobrobiti. Tekst odlikuje konceptualna jasnoća, relevantnost korištenih izvora, dosljednost u korištenju kritičke perspektive i usklađenost znanstveno-teorijskoga i praktičnoga diskursa, što ga čini razumljivim, a time i prihvatljivim širokome krugu čitatelja.

Prof. dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš

Znanstvenim pristupom problematici definiranja i razumijevanja interkulturnoga obrazovanja autorice Bartulović i Kušević uvode pedagogijsku misao na ovim prostorima u dublje razumijevanje problematike interkulturnoga obrazovanja i daju značajan doprinos istinskome zaživljavanju ove ideje u obrazovnim sustavima, no također daju vrlo jasne upute u kojim bi segmentima obrazovnoga procesa nastavnu praksu trebalo unaprijediti kako bi obrazovni sustav zaista bio utemeljen na vrijednostima interkulturalizma. Studija ima multiperspektivan pristup i problematiku interkulturnoga obrazovanja sagledava s pedagogijskoga, psihologijskoga, sociologijskoga, kulturološkoga pa dijelom i s političkoga aspekta te vrlo učinkovito ukazuje na uzajamnu međuovisnost obrazovanja i demokracije.Iako su autorice priručnik namijenile prvenstveno prakti- čarima, ova studija predstavlja važan doprinos pedagogijskoj znanosti na prostoru Hrvatske i šire te će u značajnoj mjeri pridonijeti obogaćivanju znanstvenih resursa ne samo za nastavnike-praktičare, već i za studente pedagogijskih usmjerenja i istraživače na ovome polju.

Prof. dr. sc. Saša Milić

Objavljivanje ovog priručnika dio je zajedničkih aktivnosti na projektu Racism and xenophobia: for refugee and ethnic equality (RAX FREE) koji je financiran sredstvima Europske unije.

EU

grb_hr_uzuvrh