Istraživanja o diskriminaciji

Centar za mirovne studije je objavio istraživanje Zastupljenost i indikatori diskriminacijskih i ksenofobičnih stavova u Republici Hrvatskoj koje je u svibnju i lipnju 2013. godine proveo Target d.o.o.  na nacionalno reprezentativnom uzorku od 800 punoljetnih građana Republike Hrvatske.

Mnoga domaća i međunarodna izvješća pokazuju da je u Hrvatskoj etnička, rasna i vjerska diskriminacija i dalje velik problem. Iako je donesen cijeli niz politika koje zakonskim i institucionalnim rješenjima pokušavaju riješiti ovaj problem, stvarno poboljšanje položaja određenih društvenih skupina i dalje nije dovoljno postignuto. Vjerujemo da razlog leži upravo u tome da se nedovoljno radilo na otklanjanju predrasuda i strahova koje dio građana RH imaju prema nekim etničkim i vjerskim manjinama te dijelu stranaca, a koje su osnovni uzrok kršenja ljudskih prava ovih skupina.

Cilj je ovog istraživanja upravo da pomogne donošenje kvalitetnijih politika usmjerenih na otklanjanje ovih predrasuda i strahova. Istraživanje je, stoga, usmjereno na nekoliko osnovnih tema. Prvo, ispitivani su važnost nacionalnog i vjerskog identiteta, općenita razina ksenofobije te stavovi prema multikulturalnom društvu. Drugo, istraživani su stavovi prema dodjeli državljanstva doseljenicima, diskriminaciji stranaca i stavovi prema određnim kategorijama stranaca s obzirom na razloge njihovog boravka u RH. Na kraju, ispitivana je ksenofobija prema  određenim etničkim, vjerskim i političkim skupinama.

Istraživanje možete preuzeti ovdje: Istraživački izvještaj

CMS je do sada objavio tri istraživačka izvještaja o provedbi Zakona o suzbijanju diskriminacije, za 2009., 2011. i 2012. godinu.

Kako suzbijati diskriminaciju? Izvještaj o praćenju provedbe Zakona o suzbijanju diskriminacije u Hrvatskoj za 2009. godinu i praksa Europskog suda za ljudska prava – kako suzbijati diskriminaciju

Izvještaj o provedbi Zakona o suzbijanju diskriminacije u 2011. godini – Izvještaj o diskriminaciji

Report on Implementation of the Anti-discrimination Act in 2011 – Report on discrimination

Koliko jednakosti? Praćenje provedbe Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i Zakona o suzbijanju diskriminacije, izvještaj za 2012. godinu (u suradnji s Centrom za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek) – Koliko jednakosti?

 

“Da bi radili na smanjenju predrasuda i stereotipa nije dovoljno samo provoditi medijske kampanje. U to smo se uvjerili i s kampanjom koju smo organizirali prvenstveno s ciljem da se više građana/ki upozna s postojanjem Zakona o suzbijanju diskriminacije. Kampanja koja je koristila upravo radikalne teze pune predrasuda prema određenim društvenim skupinamam nije naravno promijenila stavove građana/ki, ali je povećala vidljivost Zakona. Ovo istraživanje provedeno je prije i nakon nacionalne kampanje o diskriminaciji u Hrvatskoj, i rezultati nakon kampanje govore o podjednakom broju ispitanika/ca s predrasudama prema
određenim društvenim skupinama. Istovremeno, kampanja je upoznala više ispitanika/ca sa činjenicom da je u RH na snazi Zakon o suzbijanju diskriminacije. Prije kampanje 42% građana/ki je znalo za Zakon, dok nakon kampanje za postojanje Zakona zna njih 51%. Također značajan podatak iz istraživanja jest da velika većina ispitanika/ca smatra kako je u našem društvu bilo potrebe za donošenjem ovog Zakona (85%), što je važna podrška samom Zakonu koji je u javnosti prilikom izglasavanja nailazio i na žestoke kritike.”

 

– iz uvoda Istraživanja o stavovima i razini svijesti o diskriminaciji i pojavnim oblicima diskriminacije, objavljenog 2009. godine, Izdavač: Ured za ljudska prava Vlade RH u suradnji s Uredom pučkog pravobranitelja i Centra za mirovne studije – Istraživanje o diskriminaciji 2009

Istraživanje je Ured pučkog pravobranitelja ponovio 2012. godine – Istrazivanje o stavovima i razini svijesti o diskriminaciji i pojavnim oblicima diskriminacije 2012