Kontakt i pravna pomoć

Centar za mirovne studije
Selska cesta 112A, 10 000 Zagreb

tel./fax: +385 (0)1 482 00 94
mob: +385 (0)91 3300181
e-mail: cms@cms.hr

 

 

Pravna pomoć

Područja iz kojih možete potražiti pravni savjet i mišljenje:

diskriminacija, osobito po osnovama: rasa / etnička pripadnost / boja kože, vjera i nacionalno podrijetlo,

odnosno u području statusa: državljanstvo, privremeni boravak, stalni boravak, azil i supsidijarna zaštita.

Centar za mirovne studije pruža pravnu pomoć srijedom i petkom od 13 do 15 sati.

Integracijska podrška se odvija svakim radnim danom putem e-maila i telefona. Osobno možete doći petkom od 15 do 17 sati u ured Centra za mirovne studije / Kuću ljudskih prava.

Tel.: (0)1 64 13 711 – Kuća ljudskih prava i  (0)1 48 20 094 – Centar za mirovne studije

E-mail: cms@cms.hr

Adresa: Selska cesta 112A, 10 000 Zagreb

 

Ovu aktivnost financira Europska unija kroz program pretpristupne pomoći IPA – Rasizam i ksenofobija: za izbjegličku i etničku jednakost.

EU flag