Literatura

Popis i linkovi na relevantne knjige i publikacije CMS-a i partnera, na hrvatskom i engleskom jeziku

Dodatni materijali

  • Film: “Na ovom radnom mjestu nema mjesta za vas”, Centar za mirovne studije, Žimbra film i Autorski studio FFV, 2007. Scenarij i režija: Slaven Žimbrek
  • Vasiljević, S., Slično i različito – diskriminacija u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj, TIM press, Zagreb, 2011.
  • Patalen, N. (ur.), Istraživanje o stavovima i razini svijesti o diskriminaciji i pojavnim oblicima diskriminacije – 2012., Ured pučkog pravobranitelja, Zagreb, 2012. Istraživanje o stavovima i razini svijesti o diskriminaciji i pojavnim oblicima diskriminacije – 2012.